ІККРОМ

24 - 25 жовтня 2019 р. АНОНС. Міжнародна науково-практична конференція «Реставрація пам’яток архітектури в умовах високого рівня ґрунтових вод та підвищеної вологості інтер’єрів». (In English at the link)

25 – 26 жовтня 2018 р. Міжнародна науково-практична конференція «Методи реставрації пам’яток історії і культури в складних інженерно-геологічних та сейсмічних умовах».

28 квітня 2018 р. в м. Анкара, Турецька Республіка, на базі університету Гази відбулась конференція «Ханський палац, Минуле, Сьогодення, Майбутнє (?)», участь в якій взяв національний координатор ІККРОМ в Україні Анатолій Євдокимович Антонюк.

18 квітня 2018 р. у День пам’яток історії та культури відбулися парламентські слухання на тему: «Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні».

29 листопада – 2 грудня 2017 рУкраїна офіційно розпочала свою діяльність як член Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей.

26 – 27 жовтня 2017 р. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми збереження та використання історичних підземних комплексів в умовах негативних техногенних впливів»

19 жовтня 2016 р. Семінар «Особливості моніторингу нерухомих пам’яток історії і культури: архітектурні, інженерні, хіміко-технологічні та гідрогеологічні дослідження»

 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon