АНОНС. 6–7 грудня 2018 р.: ХХІІІ Міжнародна наукова конференція “Могилянські читання: Дослідження сакральних пам’яток України”

Запрошуємо Вас взяти участь у ХХІІІ Міжнародній науковій конференції Могилянські читання: Дослідження сакральних памяток України, що відбудуться 6–7 грудня 2018 р.

Робота конференції буде проходити в наступних секціях:

  • Історичні, джерелознавчі та історіографічні дослідження
  • Археологічні дослідження
  • Охорона пам’яток
  • Реставрація рухомих та нерухомих пам’яток
  • Мистецтвознавчі аспекти вивчення сакральних пам’яток
  • Історія музейництва та пам’яткоохоронної справи

 

Матеріали заплановано опублікувати окремим збірником до початку роботи конференції

 

Заявки для участі у конференції та матеріали просимо надіслати до 15 вересня 2018 року

за електронною адресою: mogyljan_chytan@ukr.net

Після зазначеного терміну надіслані матеріали не будуть прийматися до розгляду!

 

До збірника надаються тексти статей (раніше не опублікованих) українською або англійською мовами. Розвідки дослідників з інших країн можуть прийматися до друку їхніми мовами (кирилицею або латиницею). Основна вимога до текстів – наукова новизна матеріалу, оригінальність думок, актуальність теми. Автори надають:

1. В окремому файлі інформацію про себе: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, учене звання (якщо є), місце роботи й посада, контакти для зворотного зв’язку, назву статті і повідомляє, у якому саме розділі збірника її розмістити (назва розділу співпадає з назвою певної секції конференції).

2. Окремим файлом текст статті обсягом до 12 тис. знаків включно з пробілами, набраний у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Формат файлу – doc, rtf. Абзацні відступи відформатувати без використання табулятора. При використанні додаткових шрифтів надати їх окремими файлами.

3. Ілюстративний матеріал. Таблиці з заголовками розмістити у тексті або надати окремими файлами. Пронумеровані ілюстрації кількістю не більше 4 одиниць надати окремими файлами формату tiff або jpeg (300 dpi). На весь ілюстративний матеріал обов’язково розмістити посилання в тексті. Під текстом статті і списком використаних джерел і літератури (див. пункт 4) надати пронумерований перелік підписів до ілюстрацій.

4. Список використаних джерел і літератури (обов’язково), складений у порядку появи посилань у тексті, наданий наприкінці статті. Не використовувати автоматичну нумерацію! Посилання на джерела і літературу подати у тексті у квадратних дужках з їх наскрізною нумерацією (напр.: [4, 25], де 4 – порядковий номер у списку, 25 – номер сторінки чи аркуша).

 

Просимо дотримуватись термінів подання матеріалів та вимог до їхнього оформлення!

Оргкомітет залишає за собою право редагування матеріалів та їхньої вибіркової публікації відповідно до наукової вагомості. Отримані матеріали не повертаються і не рецензуються.

 

Умови прийому: проїзд, харчування, проживання в готелі – за рахунок сторони, що відряджає.

Телефон для довідок: (044) 406-63-27 (оргкомітет); (044) 406-63-43 (видавничий відділ)

Адреса: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon