Реставраційна освіта в Україні

Навесні 2017 р. у журналі Британської асоціації консерваторів-реставраторів живопису (British Association of Paintings Conservator-Restorers (BAPCR)) № 50 вийшла стаття співробітників Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – начальника відділу наукової реставрації та консервації рухомих пам’яток С.В. Гаги-Шереметьєвої та художника-реставратора I категорії Г.А. Марченко.

Публікація присвячена історії становлення реставраційної діяльності та реставраційної освіти в Україні. У ній розглядаються основні етапи розвитку реставраційної справи, починаючи з 20-х років XX ст. й до нашого часу. Згадується один із перших центрів реставрації в Києві, сформований ще у 1924 році видатним українським реставратором М.І. Касперовичем у державному історико-культурному заповіднику «Всеукраїнське музейне містечко» (наступником якого є Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник). Цей реставраційний центр започаткував науковий підхід до реставрації та дослідження пам’яток мистецтва.

Стаття детально висвітлює впровадження перших реставраційних відділень у мистецьких навчальних закладах Києва, Харкова та Львова. Розповідається, як на створених кафедрах реставрації творів мистецтва викладають майбутнім реставраторам спеціальні дисципліни, зокрема історію, теорію та етику реставрації, музейну справу, палеографію, іконографію, хімію, фізику, біологію та ін. Викладачі цих вищих навчальних закладів навчають студентів науковому підходу до реставрації, обережності та відповідальності, заради найточнішого збереження автентичності кожної пам'ятки мистецтва.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon