15 грудня 2017 року відкривається ретроспективна ювілейна виставка

2017 рік сповнений важливих для української заповідної, пам’яткоохоронної, музейної справи дат, серед яких річниці плеяди талановитих інтелектуалів – Павла Потоцького (1857–1938), Миколи Макаренка (1877–1938), Миколи Біляшівського (1867–1926), Данила Щербаківського (1877–1927), Михайла Рудинського (1887–1958), Сильвестра Магури (1897–1938), Кирила Коршака (1897–1937), Олекси Новицького (1862–1934) та інших.

З нагоди 160‑річчя від дня народження Павла Потоцького для відвідувачів Заповідника 15 грудня 2017 року відкривається ретроспективна ювілейна виставка, побудована навколо постаті самого колекціонера-інтелектуала та його музейного оточення. Експозиція відображає фактографічні дані про життєвий шлях Павла Потоцького та долю його збірки, знайомить із інтелектуальним середовищем Києва, частиною якого став музейник після створення на базі його власної колекції «Музею України». На виставці можна ознайомитися із оригінальними експонатами та копіями маловідомих документів, що виявляють основні тематичні складові колекції Павла Потоцького: україніка, військова тематика, зброєзнавство, бібліофільство, захоплення графікою, живописом, предметами декоративно-ужиткового мистецтва.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon