У Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику вийшло друком наукове видання

Іван Мазепа та його епоха. Зб. наук. праць / Редколегія: О. В. Рудник (голова) та ін. – Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, НАККіМ, 2019. – 172 с.

Видання містить наукові праці, що підготували вітчизняні історики, археологи, мистецтвознавці та музеєзнавці у рамках заходів зі створення Музею Івана Мазепи у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику.

Публікацію здійснено з нагоди відзначення 380-річчя від дня народження видатного українського гетьмана і відкриття виставки “Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра” у Заповіднику.

Для істориків, археологів, музеєзнавців та всіх, хто цікавиться історією України.

ISBN 978-966-452-289-9

Збірник підготовлено до друку у видавничому відділі НКПІКЗ.

Зміст за посиланням

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon