УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ АРХЕОЛОГІЧНОМУ НАУКОВОМУ СЕМІНАРІ заступника Генерального директора з наукової роботи

15 грудня 2017 року заступник Генерального директора з наукової роботи  Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук, професор С.В. Пивоваров взяв участь у роботі Міжнародного наукового семінару “Археологія Буковини: здобутки і перспективи”, що відбувся в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, де виголосив дві доповіді. В першій він зосередив увагу науковців на знахідках на території літописного Василева, в дослідженні якого він брав участь. Оратор зосередився на стані збереження фундаментів давньоруського білокам’яного храму та запропонував низку заходів щодо його новітньої музеєфікації. Пролунали пропозиції стосовно перспектив археологічних досліджень Василева і необхідності співпраці з місцевою громадою для перетворення села у важливий туристичний об’єкт України.

Питанням датування мурованої церкви Вознесіння Христового в смт. Лужанах була присвячена його друга доповідь. Було акцентовано увагу на результатах реставрації фрескового стінопису об’єкта, виконаної фахівцями інституту “Укрзахідпроектреставрація” під керівництвом О. Рішняка. Реставратори, базуючись на особливостях стінопису, вважали, що церква була споруджена раніше за XV ст. Але проаналізовані доповідачем археологічні та нумізматичні матеріали, знайдені під час розкопок 2009 р. під його керівництвом, заперечують згадане припущення.

На заході були розглянуті можливості співпраці між Національним Києво-Печерським історико-культурним заповідником та Науково-дослідним Центром Буковинознавства (Чернівці) з питань археологічного вивчення старожитностей України, їх музеєфікації та реставрації. Була прийнята ухвала щодо необхідності збереження та охорони археологічних пам’яток України.

Ще до початку роботи семінару були опубліковані тези доповідей.

Наукові співробітники Заповідника намагаються брати активну участь у подібних наукових форумах, що проводяться в Україні й присвячені актуальним питанням історії, археології, мистецтвознавства та охорони культурної спадщини в державі.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon