Протиаварійні та невідкладні реставраційно-консерваційні роботи на Церкві Спаса на Берестові

Церква Спаса на Берестові – пам’ятка архітектури національного значення, що входить до складу Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Церква збудована наприкінці ХІ – на початку ХІІ ст. неподалік заміської князівської резиденції. У літописах вона згадується як усипальниця Мономаховичів.

Давньоруська церква Спаса на Берестові являла собою великий мурований хрестово-купольний шестистовпний тринавовий храм. Протягом минулих століть вона неодноразово руйнувалася і відновлювалася, тому у своєму первісному вигляді не збереглася.

У 1640-х роках напівзруйновану церкву відновив київський митрополит Петро Могила. До оновленого храму увійшов нартекс (притвор), який залишився від давньоруської споруди. У середині ХVІІІ ст. центральне ядро храму перебудовано у стилі українського бароко. З прибудовою у 1813 р. до західного фасаду трьохярусної дзвіниці зі шпилем у стилі класицизму (арх. А. Меленський) храм набув сучасного вигляду. Більша частина давніх фундаментів, яка не була використана, законсервована і музеєфікована.

У 2013 році на замовлення Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника ТОВ «Граужис і партнери» (головний архітектор проекту – Філіпова Т.В.) розроблено науково-проектну документацію на проведення протиаварійних та невідкладних реставраційно-консерваційних робіт, яку після позитивного експертного висновку ДП «Укрдержбудекспертиза» (№ 00-1504-13/ЦБ від 18.10.2013) затверджено Наказом Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (№ 064-06 від 23.10.2013).

У тому ж році виконано комплекс робіт із заміни хреста, покриття бані та шпилю дзвіниці, покрівлі двох апсид та прибудови, укріплення та реставрації стін верхнього ярусу дзвіниці; реставрації та заміни конструкцій даху, елементів сходів з вогнебіозахисною обробкою, огорожі верхнього ярусу дзвіниці. Відреставровано 40 ікон барабанів куполів церкви.

Для продовження протиаварійних та невідкладних реставраційно-консерваційних робіт у квітні 2017 року між Національним Києво-Печерським історико-культурним заповідником та Громадською організацією «Андріївсько-Пейзажна ініціатива» укладено інвестиційний договір (інвестор – фізична особа) та отримано Дозвіл Міністерства культури України (№ 278/10/61-17 від 06.05.2017) на проведення таких робіт, також внесені зміни у Дозвіл Державної архітектурно-будівельної інспекції України (№ IV 115133371043 від 03.12.2013, реєстраційний номер №125171530114, засідання комісії 02.06.2017).

Роботи розпочато у червні 2017 року. Передбачено виконання наступних робіт: заміна позолотного шару на поверхні хрестів та підхрестових яблук; реставрація хрестів; заміна мідного покриття та позолотного шару на поверхні главок; заміна пошкоджених дерев’яних конструкцій главок; заміна мідного покриття та позолотного шару поверхні барабанів; заміна мідного покриття та дерев’яних елементів центрального даху та куполів; ремонтно-реставраційні роботи на карнизі та фасадах; організація системи водовідведення з прилеглої території та її благоустрій; археологічні дослідження.

Реставраційні роботи будуть проводитися відповідно до технології, затвердженої у складі науково-проектної документації, під постійним авторським та технічним наглядом. 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon