АНОНС. 07—08 червня 2018 року відбудеться міжнародна науково-практична конференція «Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності».

Співорганізатори: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Асоціація реставраторів України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Представництво Польської Академії наук у Києві, Міжнародний центр вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей (ICCROM).

Мета проведення конференції — визначення  сучасного стану реставрації пам’яток  Музейного фонду України, визначення рівня реставраційного забезпечення збереження пам’яток культурної спадщини, дослідження проблем розвитку реставраційної галузі у контексті музеєзнавства, популяризація світових реставраційних технологій. 

Напрями роботи конференції:

 1. Реставрація (теорія та історія реставрації, проблеми фундаментальних і прикладних наукових досліджень, методи реставраційної діяльності, підготовка професійних кадрів реставраторів, вимоги до умов зберігання історико-культурної спадщини, особливості збереження пам’яток, світовий та вітчизняний досвід реставрації);
 2. Музеологія (теорія та історія музеології, історіографія, методологія та методи музеологічних досліджень, соціальні структури та соціальні відносини, соціологія музею);
 3. Музеєзнавство (теорія та історія розвитку музейної справи, музейні установи та музейна діяльність, збереження культурної спадщини, проблеми міжнародних музейних систем та глобального розвитку, безпека музейних колекцій);
 4. Пам’яткознавство (теорія та історія пам’яткознавства, законодавство у сфері охорони культурної спадщини, проблеми збереження культурного ландшафту, археологія, формування соціогуманітарного простору);
 5. Державне управління та публічна політика (стан законодавчого забезпечення збереження пам’яток історії та культури Музейного фонду України, реалізація Національної музейної політики; теорія та історія державного управління у сфері культури та охорони культурної спадщини).

Умови участі:

Запрошуються фахівці науково-дослідних інститутів, музейних установ, реставраційних центрів, вищих навчальних закладів, аспіранти та докторанти, студенти. Форма участі: очна.

Вимоги до тез доповідей:

         Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файлу з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ –10 мм; поля – 20 мм.

         Використана література (без повторів) надається в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому  номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с. 89].

Порядок подання матеріалів:

До 30 квітня 2018 року необхідно надіслати заявку на участь та тези доповіді на електронну адресу: restavrator.centr@gmail.com.

Зразок оформлення заявки на участь у конференції:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника та наукового керівника (у разі його наявності);
 2. Назва доповіді;
 3. Місце роботи (навчання);
 4. Посада;
 5. Науковий ступінь;
 6. Вчене звання;
 7. Контакти: телефон, E-mail;
 8. Поштова адреса.

 

Організаційний внесок для участі у конференції відсутній.

Офіційні мови конференції: українська, англійська, польська, російська.

За результатами конференції планується видання збірника наукових праць.

 

Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей на конференцію і матеріалів для публікації.

 

Контакти організаційного комітету:

Куратор проекту Світлана Гага-Шереметьєва

Контактні номери: +38 067 744 98 77; +38 044 406 63 51

Електронна сторінка: www.kplavra.kiev.ua      

Електронна пошта: restavrator.centr@gmail.com

Модератор проекту Віктор Карпов

Контактний номер: +38 067 406 54 47

Електронна сторінка: www.nakkkim.edu.ua

Електронна пошта: vvkarpoff@ukr.net

 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon