Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник представляє нове видання:

Актуальні питання організації та проведення державної експертизи культурних цінностей (предметів декоративно-ужиткового мистецтва). Матеріали семінару-практикуму (21–25 травня 2018 р., Київ): науково-методичний збірник. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Видавництво “Фенікс”, 2018. – 112 с.

ISBN 978-966-136-535-2

Підготовлено до друку видавничим відділом НКПІКЗ.

Зміст

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon