У Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику вийшло друком наукове видання

Проблеми збереження та використання історичних підземних комп­лек­сів в умовах негативних техногенних впливів. Матеріали Міжнародної нау­ково-практичної конференції (Київ–Чернігів, 26–27 жовтня 2017 р.) / Упоряд. І. А. Черевко. – Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, ICCROM України, Видавництво «Фенікс», 2018. – 244 с., іл.

ISBN 978-966-136-597-0

У збірнику висвітлені питання дослідження природних та техногенних чинників впливу, засобів збереження підземних пам’яток у різних містах України та за кордоном; розглянуто методи досліджень небезпечних явищ, пов’язаних з підземними спорудами та засоби їх попередження; викладено проблеми застосування чинних нормативних документів, музеєфікації, археологічних досліджень, реставрації та використання підземних комплексів, а також сучасну проблематику підземної урбаністики.

Для фахівців різних галузей наук та науково-проектних установ, широкого загалу.

Підготовлено до друку видавничим відділом НКПІКЗ

Зміст за посиланням

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon