АНОНС. 26 – 27 вересня 2018 року. Шоста Науково-практична конференція «МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА – проблеми, сьогодення, перспективи»

АНОНС. 26 – 27 вересня 2018 року Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник спільно з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України проводитимуть Шосту Науково-практичну конференцію «МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА – проблеми, сьогодення, перспективи»: «Новітні методи популяризації історико-культурної спадщини серед учнівської молоді». Захід  традиційно  присвячено проблемам розвитку музейної педагогіки, питанням актуалізації, інтерпретації історико-культурної спадщини та використання її потенціалу в освіті та вихованні дітей.

Мета проведення:

Основна мета проведення науково-практичної конференції «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи»: «Новітні методи популяризації історико-культурної спадщини серед учнівської молоді» полягає в необхідності узагальнити набутий досвід та визначити нові методи і форми діяльності у музейній педагогіці, а також розглянути процес трансформації основних функцій педагогіки (науково-пізнавальної та освітньо-виховної) та адаптування до умов конкретного музейного закладу.

Основні напрями:

 • Сучасний контекст функціонування музейно-педагогічних проектів і програм.
 • Досвід музейних закладів, розробка і застосування інтерактивних методів музейної педагогіки.
 • Музей і школа – працюємо разом. Співпраця музеїв з навчальними закладами, набуття науково-дослідницьких навиків у шкільної молоді.
 • Можливості та напрямки розвитку музейного серверу. Використання інформаційних, мультимедійних технологій у навчальному процесі, а також їх переваги і недоліки.
 • Проектування та створення віртуальних музеїв, виставок і каталогів, дистанційних музейно-освітніх послуг, формування музейно-педагогічних спільнот, клубів та партнерських груп в соціальних мережах.
 • Специфіка концептуального та художнього проектування музейних експозицій і виставок для дитячо-юнацької аудиторії.
 • Досвід здобуття грантів на реалізацію проектів у музейно-освітній сфері.
 • Інформаційний менеджмент, некомерційний маркетинг, використання PR-технологій у науково-освітніх проектах музеїв.

 

Місце проведення:

м. Київ, вул. Лаврська, 9, конференц-зал (корпус № 8) та/або лекторій (корпус № 25).

Формат проведення:

Дводенна Конференція проводитиметься у формі пленарного засідання.

Цільова аудиторія:

Співробітники наукових інституцій, працівники музеїв, керівники і педагогічні працівники загальноосвітніх, середньо-спеціалізованих установ, педагоги-психологи, керівники та педагоги закладів дошкільної, позашкільної освіти, представники громадських організацій.

Запрошення на конференцію буде надіслано учасникам додатково.

Для відшкодування витрат, пов’язаних з публікацією матеріалів конференції, передбачено організаційний внесок у розмірі 150 грн.

Проїзд, проживання – за рахунок відряджаючої сторони. Оргкомітет конференції пропонує учасникам інформацію про місця та умови проживання.

Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику: «МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА – проблеми, сьогодення, перспективи».

Вимоги до подання текстів доповідей до збірки матеріалів Шостої науково-практичної конференції “Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи”: «Новітні методи популяризації історико-культурної спадщини серед учнівської молоді»:

 • Від дослідників з України тексти приймаються виключно українською мовою у Times New Roman!
 • Обсяг статті не повинен перевищувати 10 тисяч знаків включно з пробілами.
 • За наявності ілюстрацій у доповіді – надати не більше двох одиниць у форматах Tiff  або Jpeg окремими файлами із вказанням на місце розміщення у тексті. Вони повинні мати  підписи, а таблиці  – заголовки.
 • Окремим файлом подаються відомості про автора: повне ПІБ, посада, вчене звання і ступінь (якщо є), назва установи, контакти для зворотного зв’язку.
 • Обов’язкова наявність приміток з наскрізною нумерацією, розміщених після тексту! Одне й те ж саме джерело у тексті і переліку приміток має позначатися тим же самим номером! Посилання в тексті на примітки у квадратних дужках, наприклад, на опубліковані матеріали [1, 3] (де остання цифра – номер сторінки, на яку автор посилається), на архівні джерела [1, арк. 3-4], на декілька позицій [1, 3; 1, арк. 3-4].

 

Відповідальність за достовірність інформації, фактів, посилань, власних імен, а також правильність перекладу несе автор статті. Запропоновані редакції матеріали друкуються мовою оригіналу (українська, російська). Оргкомітет та редколегія збірника залишає за собою право редагування та відбору  статей до видання. Надіслані доповіді не рецензуються!

 

Кінцева дата подачі текстів на вказану електронну адресу: 31 серпня 2018 р.

Телефон для довідок: (044) 406-63-59; e-mail:  nkphcp@gmail.como-top@ukr.netmarialuchuk@ukr.net

Організаційний комітет конференції

Вимоги до оформлення текстів доповідей

Програму конференції буде розміщено 20 вересня 2018 р.

Програма 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon