ВІТАЄМО ІЗ ЗАХИСТОМ КАНДИДАТСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ!

27 грудня 2017 року на засіданні спеціалізованої Вченої ради Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв відбувся захист кандидатської дисертації старшого наукового співробітника Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Бардік Марини Афанасіївни на тему: «Оновлення київських храмів у культурно-історичних умовах України першої половини ХІХ ст. (на матеріалі монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври і Софії Київської)» за спеціальністю 26.00.01 Теорія та історія культури (мистецтвознавство).

У представленій на захист дисертації були проаналізовані основні наукові розробки щодо монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври та Софії Київської у першій половині ХІХ ст., визначені основні чинники, що вплинули на живопис православних храмів Києва, простежено культурно-історичний зв’язок оновлення монументальних розписів Успенського собору та Св. Софії. Здобувачкою було введено до наукового обігу імена художників і майстрів, які оновили монументальний живопис давніх храмів. 

Наукову значимість роботи М.А. Бардік підтвердили у своїх виступах офіційні опоненти: доктор мистецтвознавства, професор Г.В. Карась та кандидат мистецтвознавства І.О. Ходак. При обговорені дисертації члени спеціалізованої вченої ради відзначили високий рівень і професіоналізм М.А. Бардік та одноголосно проголосували за присвоєння їй наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (доктора філософії).

Колектив Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника щиро вітає М.А. Бардік із захистом кандидатської дисертації та бажає їй нових наукових звершень.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon