У Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику вийшло друком наукове видання

Методи реставрації пам’яток історії і культури в складних інженерно-геологічних та сейсмічних умовах. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25–26 жовтня 2018 р.) / Упоряд. А. Є. Антонюк. – Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, ICCROM України, Видавництво «Фенікс», 2018. – 156 с., іл.

ISBN 978-966-136-603-8

У збірнику висвітлюються питання дослідження методів реставрації пам’яток історії і культури в складних інженерно-геологічних та сейсмічних умовах, а саме: мінімізація та усунення негативних інженерно-геологічних факторів; конструктивні заходи щодо збереження пам’яток історії і культури; архітектурна реставрація пам’яток історії і культури в умовах негативного впливу зовнішнього природного середовища. Містить розвідки експертів-науковців з України, Польщі, Алжиру та Ізраїлю.

Для фахівців відповідних галузей та науково-проектних установ, широкого загалу.

 

Видання підготовлено до друку у видавничому відділі НКПІКЗ

 

Зміст за посиланням

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon