АНОНС. З 29 травня по 2 червня 2018 р. проводитиметься шістнадцята Міжнародна наукова конференція. “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Присвячується пам’яті митрополита Євгенія (Болховітінова)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

 

Шістнадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”

Присвячується пам’яті митрополита Євгенія (Болховітінова)

 

Питання, що виносяться на розгляд:

1. Актуальні питання історії Церкви.

2. Історіографічні, джерелознавчі та археографічні проблеми дослідження історії Церкви.

3. Археологічні дослідження пам’яток церковної старовини.

4. Проблеми вивчення та збереження християнських пам’яток.

5. Особистість і Церква: історико-біографічні розвідки.

6. Міжконфесійні відносини: історико-правовий аспект.

 

Конференція проводитиметься з 29 травня по 2 червня 2018 р.:

  • 29 травня – пленарне засідання (11:00–13:00), робота секції “Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження” (14:00–18:00, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник)
  • 30 травня – робота секцій “Християнська церква ХІХ – початку ХХІ ст.: джерела, історія та історіографія” (10:00–13:00, КДАІС), “Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика” (14:00–18:00, Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК)
  • 31 травня – робота секції “Писемні джерела з історії християнської церкви: виявлення, дослідження, збереження, публікація” (10:00–14:00, ЦДІАК України), робота виїзної секції “Археологічні дослідження пам’яток церковної давнини” (12:00–17:00, м. Вишгород, Вишгородський історико-культурний заповідник).
  • 1 червня – робота виїзної секції “Церковна археологія Лівобережної України” (11:00–16:00, м. Чернігів, Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського).
  • 2 червня – робота виїзної секції “Україна і Балкани: міжкультурні зв’язки (до 1030-річчя хрещення Русі)” (11:00–16:00, м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя).

 

Матеріали заплановано опублікувати окремим збірником до початку роботи конференції

Кінцевий термін подачі заявок і матеріалів – 16 квітня 2018 р.

 

Доповіді приймаються в електронному вигляді в форматі Word doc або rtf обсягом до 20 тис. знаків (0,5 др. арк.), шрифт – Times New Roman, посилання – автоматичні посторінкові, до доповіді необхідно додати інформацію про автора (авторів) – прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступень, вчене звання, місце роботи, посада.

 

Оргкомітет конференції залишає за собою право редагування матеріалів та їхньої вибіркової публікації відповідно до наукової вагомості.

 

Робочі мови конференції – українська, англійська, польська, білоруська, російська.

Проїзд і проживання – за рахунок сторони, що відряджає

Телефон для довідок: (044) 406-63-27; е-mail: bolhovitinov@ukr.net

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon