Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник презентує нове наукове видання

Могилянські читання 2016. Музейництво і пам’яткоохоронна справа України: традиції та виклики сьогодення.  Зб. наук. праць.  – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Видавництво “Фенікс”, 2017. – 360 с.

У збірнику представлено матеріали XXI Міжнародних Могилянських читань, що відбувалися у Заповіднику 2016 р. з нагоди його 90-річного ювілею.  

У щорічнику вміщено 67 статей, де оприлюднені новітні напрацювання дослідників у галузях історичного пошуку, археології, музейної справи, вивчення, охорони і реставрації пам’яток як невід’ємних складових національної і всесвітньої культурної спадщини. 

Матеріали наукового видання будуть корисними як фахівцям з відповідних галузей знань, так і більш широкій читацькій аудиторії.

Збірник, підготовлений видавничим відділом Заповідника, видано коштом НКПІКЗ.

 

Щодо  отримання авторського примірника звертайтеся до вченого секретаря Заповідника Горської Наталії Дмитрівни

 за телефоном:  +38 (044) 406-63-79

 

 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon