Інтелектуальний турнір «КЛУБ АКТИВНИХ ЗНАВЦІВ»

Турнір передбачає участь двох команд, кожна з яких складається з чотирьох гравців, а також їхніх уболівальників. Гру зазвичай при-свячено певній темі або галузі знань. Вона від-бувається в кілька етапів, під час яких учасни-кам треба давати відповіді на різноманітні за-питання і розв’язувати завдання, що потребу-ють залучення логіки, кмітливості, інтуїції та уваги.

Тривалість – 60 хв., вартість для 1 особи – 30 грн.

Image: 
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon