У музейному комплексі презентували «Археологічну Карту Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника»

6 березня 2017 р. на спільному засіданні Вченої та Науково-методичної ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника була презентована «Археологічна Карта Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника».

Авторський колектив, який очолив завідувач сектору археології, кандидат історичних наук С.П. Тараненко, працював над картою з вересня 2015 р. Робота починалася з вироблення методики створення карти та накопичення джерельної бази з археології заповідника.

Головне завдання полягало у систематизації наявних археологічних джерел з метою висвітлення історичного розвитку різних ділянок заповідника та його найближчого оточення (буферної зони). Важливою функцією карти є її використання для планування подальших археологічних досліджень у заповіднику.

Наповнення карти, на яку нанесено 301 досліджену ділянку, підпорядковується наступним методичним засадам.

По-перше, зображення форми об’єкту (мінімальний розмір – 1,5 х 1,5 м) відповідає його польовому вигляду – траншея, шурф, розкоп.

По-друге, різночасові горизонти маркуються різними кольорами. Колір багатошарового об’єкту визначається найранішим часом.

По-третє, нумерація об’єктів відповідає рокам досліджень.

Кожне місце дослідження чи охоронного нагляду доповнюється інформацією, у якій зазначається рік проведення та автор, вид та місце досліджень, хронологія, глибина та стратиграфія культурних шарів, відкриті об’єкти та отримані матеріали, джерело інформації.

Ділянки території, які досліджувалися неодноразово і мають складну стратиграфію, виділені окремо у збільшеному масштабі, що дає можливість показати всі досліджені ділянки та зафіксовані об’єкти різних хронологічних періодів. Це Успенський собор, Трапезна, церква Спаса на Берестові, Варязькі, Ближні та Дальні печери.

Археологічна карта заповідника, крім суто наукового, може знайти практичне застосування для історико-архітектурних реконструкцій різних періодів історії Києво-Печерської лаври, висвітлення окремих тем (фортифікація, водогін, майстерні тощо) та як елемент екскурсійного забезпечення для туристів, передусім тих, котрі цікавляться археологією

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon