У Заповіднику побачило світ видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали П’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / НКПІКЗ. – К., 2017. – 316 с.

Збірник складається з 4 розділів:

  • Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження;
  • Християнська церква XIX – початку XX століть: джерела, історія та історіографія;
  • Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика;
  • Церковна археологія Лівобережної України.

До видання увійшли  73 праці  дослідників-фахівців з питань археології, історії, архівної та бібліотечної справи,  мистецтвознавства, пам’яткознавства та ін. суміжних дисциплін.

Збірник підготовлено за участю Видавничого відділу НКПІКЗ.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon