Співробітники заповідника взяли участь у конференції «Військово-політичний та соціально-економічний розвиток Середнього Подністров'я у Середні віки та Новий час»

Учений секретар заповідника Горська Н.Д., начальник відділу наукової реставрації та консервації рухомих пам'яток Гага-Шереметьєва С.В., науковий співробітник відділу наукової реставрації та консервації рухомих пам'яток Беліловська А.В. на запрошення Державного історико-архітектурного заповідника «Хотинська фортеця» взяли участь у XIV науково-практичній конференції «Військово-політичний та соціально-економічний розвиток Середнього Подністров'я у Середні віки та Новий час», яка проходила 29 вересня 2017 р.

Конференція була організована Державним історико-архітектурним заповідником «Хотинська фортеця» та Чернівецькою філією «Охоронної археологічної служби» Інституту археології НАН України. Участь у науковому форумі взяли фахівці з Кам’янця-Подільського, Ужгорода, Чернівців, Хотина.

Згідно із програмою конференції співробітники заповідника виголосили такі доповіді:

  • Горська Н.Д. Наукові дослідження в історико-культурних закладах (на прикладі Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)
  • Беліловська А.В. Документування науково-реставраційної роботи (із досвіду роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)
  • Гага-Шереметьєва С.В. Реставраційна освіта в Україні. До постановки проблеми.

Кожна доповідь супроводжувалась електронною презентацією. Доповіді викликали професійний інтерес учасників конференції та жваву дискусію щодо обміну досвідом з колегами-науковцями з питань пам’яткоохоронної, музейної, реставраційно-консерваційної роботи.

Під час конференції були проведені перемовини і досягнуті попередні домовленості щодо підготовки угоди про співробітництво Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з Державним історико-архітектурним заповідником «Хотинська фортеця».

Для учасників науково-практичної конференції були проведені оглядові екскурсії Хотинською та Кам’янець-Подільською фортецею.

Планується видання матеріалів конференції.

 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon