Науковий співробітник Заповідника Варивода А.Г. здобула науковий ступінь кандидата історичних наук

Колектив Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника вітає Вариводу А.Г. із захистом дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю 26.00.05 – Музеєзнавство. Пам’яткознавство, що відбувся 24 грудня 2015 року. Темою кандидатської дисертації було обрано «Пам’ятки українського церковного гаптування XVII – XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника як об’єкт культурної спадщини».

Бажаємо Вариводі А.Г. наснаги та нових наукових звершень! 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon