2017

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали П’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / НКПІКЗ. – К., 2017. – 316 с.

Збірник складається з 4 розділів:

  • Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження;
  • Християнська церква XIX – початку XX століть: джерела, історія та історіографія;
  • Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика;
  • Церковна археологія Лівобережної України.

До видання увійшли  73 праці  дослідників-фахівців з питань археології, історії, архівної та бібліотечної справи,  мистецтвознавства, пам’яткознавства та ін. суміжних дисциплін.

Збірник підготовлено за участю Видавничого відділу НКПІКЗ.

Києво-Печерська Лавра у часи Другої світової війни: Дослідження. Документи / Упоряд. Т. М. Себта, Р. І. Качан. – К.: Видавець Олег Філюк, 2016. – 1200 с. + 48 c. іл.

Збірник досліджень і документів різнобічно висвітлює трагічний період Другої світової війни в історії Києво-Печерської лаври, найдавнішого православного і духовного центру України-Руси. Розглядається широкий спектр тем, що охоплюють усі основні процеси, які відбувалися у Лаврі напередодні нападу Німеччини на СРСР включно з міжвоєнним періодом, безпосередньо під час війни та після визволення Києва, зокрема евакуація лаврських музейних цінностей на схід, руйнування Успенського собору та архітектурного ансамблю Лаври, доля культурних цінностей, що зберігалися на її території, відродження церковного життя та діяльність монастиря на нижній території Лаври, відновлення роботи Лаврського заповідника.

Доповнює збірник багатий ілюстративний матеріал: малюнки, схеми, фотографії та плани Києво-Печерської лаври.

Видання орієнтовано на істориків, мистецтвознавців, краєзнавців та всіх тих, хто цікавиться історією Києва та Києво-Печерської лаври.

Підготовлено до друку за участю Видавничого відділу НКПІКЗ.

 

Особливості моніторингу пам’яток архітектури : Збірник науково-методичних праць. – К. : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2017. – 88 с.

У збірнику презентовано розробки провідних українських фахівців з великим досвідом дослідження, збереження та відновлення архітектурних пам’яток. Висвітлюються архітектурні, інженерні, хіміко-технологічні, археологічні, біологічні, гідрогеологічні аспекти їх науково-реставраційних досліджень. Матеріали збірника підготовлено на основі доповідей, виголошених під час роботи семінару Міжнародного центру з дослідження, збереження та реставрації культурних цінностей (ICCROM) “Особливості моніторингу нерухомих пам’яток історії і культури: архітектурні, інженерні, хіміко-технологічні та гідрогеологічні дослідження”, що відбувся у Заповіднику як базовій інституції ICCROM в Україні.

Збірник підготовлено до друку за участю Видавничого відділу НКПІКЗ.

 

 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon