ХV Міжнародна наукова конференція «Несторівські студії»: «Новітні дослідження джерел з середньовічної історії України (XI – XIV ст.)»

ХV Міжнародна наукова конференція

«Несторівські студії»

10 листопада 2017 р.

Новітні дослідження джерел з

середньовічної історії України (XIXIV ст.)

 

 

 

 

Робота конференції планується за такими напрямками:

1. Археологічні дослідження 2016–2017 рр.

2. Сучасна інтерпретація писемних джерел.

3. Мистецтвознавчі проблеми вивчення культових пам’яток.

4. Дані сфрагістики і нумізматики: інноваційні підходи.

 

Кінцевий термін подачі заявок – 16 жовтня 2017 р. 

Заявки з темою доповіді подаються в електронному вигляді з обов’язковим доданням інформації про автора (авторів) – прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, телефон (робочий, домашній або мобільний), електронна та домашня адреса.

 

Робочі мови конференції – українська,  англійська.

Проїзд і проживання – за рахунок сторони, що відряджає.

Телефон для довідок: (044) 406-63-43;

Електронна адреса: nestor_studii

До збірника матеріалів конференції “Несторівські студії” надаються статті, що раніше ніде не публікувалися, на основі доповідей, підготовлених до однойменної наукової конференції, тематика яких повинна відповідати напрямкам  її роботи.

  • Основна вимога до авторських текстів – наукова новизна матеріалу, оригінальність думок, актуальність теми.
  • Текст має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Формат файлу – doc, docx. Комп’ютерний набір здійснюється без переносів слів. Абзацні відступи форматувати в тексті без використання пробілів чи табулятора.
  • Таблиці розмістити у тексті або надіслати окремими файлами. Графічний матеріал подати окремими файлами формату Tiff або Jpeg (300 dpi). На всі ілюстрації й таблиці обов’язково зробити посилання в тексті. Ілюстрації повинні супроводжуватися  підписами, а таблиці – мати заголовки.
  • Обсяг матеріалів – від 12 000 символів включно з пробілами (0,3 авт. арк.).
  • Посилання подаються у квадратних дужках з їх наскрізною нумерацією (напр.: [3, 17], де 3 – порядковий номер у списку використаних джерел (джерела розмістити під текстом в алфавітному порядку або порядку появи посилань у тексті), 17 – номер сторінки).
  • Якщо для передачі літер, відсутніх у сучасному алфавіті, використані  інші  шрифти, їх необхідно надати окремим файлом.

 

Оргкомітет залишає за собою право відхилити публікацію статті при недотриманні автором вказаних вимог. Отримані матеріали не повертаються і не рецензуються.

Кінцевий термін подачі текстів доповідей на вказану електронну адресу: 10 листопада 2017 р.

Відредаговані матеріали буде розміщено на сайті Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника http://www.kplavra.kiev.ua/ та надруковано (за наявності фінансування).

Завантажити програму конференції

Матеріали наукової конференції ХV Несторівські студії “Новітні дослідження джерел з середньовічної історії України (XI–XIV ст.)

 

 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon