2018

 

 

 

Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Шостої науково-практичної конференції (26–27 вересня 2018 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К. : Талком, 2018. – 124 с., іл.

До збірника увійшли розвідки учасників Шостої науково-практичної конференції щодо проблем розвитку музейної педагогіки, питань сучасної інтерпретації історико-культурної спадщини та використання її потенціалу в освіті і вихованні дітей. Учасники конференції – музейники, наковці, викладачі вищих навчальних закладів, керівники й педагогічні працівники вищих, загальноосвітніх, середніх спеціалізованих установ, закладів позашкільної освіти, педагоги-психологи, представники громадських організацій та ін. У своїх статтях вони узагальнюють набутий досвід та визначають закономірності, методи і форми діяльності у музейній педагогіці.

Рекомендовано до друку Вченими радами Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника і Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України.

Публікацію здійснено спільними зусиллями відділу музейно-освітньої роботи і видавничого відділу НКПІКЗ.

Зміст видання за посиланням

 

 

 

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Шістнадцятої міжнародної наукової конференції (29 травня – 2 червня 2018 року) / Національний Києво-Печерський iсторико-культурний заповідник. – К.,  2018. – 292 с.

Публікацію здійснено спільними зусиллями науково-дослідного відділу історії і археології і видавничого відділу Заповідника.

Зміст за посиланням

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінар-практикум 2018 р. «Актуальні питання організації та проведення державної експертизи культурних цінностей (предметів декоративно-ужиткового мистецтва)». Матеріали семінару-практикуму (21–25 травня 2018 р., Київ): науково-методичний збірник. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Видавництво “Фенікс”, 2018. – 112 с.

ISBN 978-966-136-535-2

Підготовлено до друку видавничим відділом НКПІКЗ.

Зміст за посиланням

 

 

 

 

 

Могилянські читання 2017. Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. Зб. наук. праць. – К. : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Видавництво “Фенікс”, 2018. – 420 с.

ISBN 978-966-136-493-5

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Протокол № 2 від 12.01.2018 р. Підготовлено до друку видавничим відділом НКПІКЗ.

 Зміст за посиланням

 

 

 

 

 

Наукова конференція ХV Несторівські студії “Новітні дослідження джерел з середньовічної історії України (XI–XIV ст.)

У збірнику вміщено матеріали ХV Несторівськіх студій, що відбулися у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику 10 листопада 2017 р.

У розвідках науковців – істориків, археологів, філологів, філософів, мистецтвознавців, досліджуються давні писемні пам’ятки, в першу чергу – літописи, а також побут, мистецтво та архітектура часів Київської Русі. Значна увага приділена особистостям, життя і діяльність яких була пов’язана з Києво-Печерською лаврою.

Матеріали наукового видання розміщено за посиланням

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon