2019

 

 

Болховітіновський щорічник 2015/2016 / Відповід. ред. К. Крайній. – Познань; Київ, 2017. – 420 с., іл.

ISBN 978-83-7980-032-2

До польського-українського видання увійшли новітні прикладні та теоретичні розробки, присвячені актуальним питанням історії християнської Церкви і вивченню давніх культових пам’яток. Збірник містить археологічні, пам’яткознавчі, історичні, історіографічні та джерелознавчі статті, які за тематикою хронологічно охоплюють період від ХІ до середини ХХ ст. Вперше опубліковано низку архівних документів XVIII–XIX ст. Наприкінці видання розміщено полеміку та огляди нових публікацій з церковної історії.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви та її пам’яток.

Книгу до друку підготовлено у видавничому відділі НКПІКЗ.

Зміст за посиланням

Михайлина Л. П., Пивоваров С. В. Археолог, який став легендою. До 100-річчя з дня народження Б. О. Тимощука / Л. П. Михайлина, С. В. Пивоваров. – Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Фенікс, 2019. – 98 с.

ISBN 978-966-136-633-5

У науково-популярному виданні йдеться про життєвий шлях та науковий доробок видатного українського археолога зі світовим ім’ям Бориса Онисимовича Тимощука (1919–2003). Відзначено вклад ученого у вивчення найдавнішого минулого Буковини, проаналізовані його основні праці з історії давніх слов’ян та Київської Русі. Окремо акцентовано на значенні робіт науковця у вивченні формування слов’янської общини (громади) та еволюції язичницьких вірувань та обрядів.

Для істориків, краєзнавців, вчителів, студентів, учнів та всіх небайдужих до історичного минулого України.

Книгу до друку підготовлено у видавничому відділі Заповідника.

 

Зміст за посиланням

 

Іван Мазепа та його епоха. Зб. наук. праць / Редколегія: О. В. Рудник (голова) та ін. – Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, НАККіМ, 2019. – 172 с.

ISBN 978-966-452-289-9

Видання містить наукові праці, що підготували вітчизняні історики, археологи, мистецтвознавці та музеєзнавці у рамках заходів зі створення Музею Івана Мазепи у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику.

Публікацію здійснено з нагоди відзначення 380-річчя від дня народження видатного українського гетьмана і відкриття виставки “Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра” у Заповіднику.

Для істориків, археологів, музеєзнавців та всіх, хто цікавиться історією України.

Збірник підготовлено до друку у видавничому відділі НКПІКЗ.

Зміст за посиланням

 

 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon