Фондова колекція

Фондова колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника нараховує більше 70 000 одиниць зберігання, з яких близько 9000 – це предмети з вмістом дорогоцінних металів та коштовного каміння. Всі музейні предмети фондової збірки взяті на облік за такими групами зберігання:

Живопис: представлений український та російський іконопис XVI-XX ст. Роботи майстрів Волині, Галичини, Чернігівщини, Київщини (в т.ч.іконописна школа Києво-Печерської Лаври);

 
 Портрети: в основному це портрети духовних осіб XVIII-XX ст. (митрополитів та архімандритів);

Скульптура: більшість колекції складають предмети культового характеру, елементи різьбленого декору інтер'єрів храмів XVII-XX ст.;

Пам'ятки архітектури: ікони з храмів Києво-Печерської лаври, унікальні фрескові композиції XVII ст. з церкви спаса на Берестові;

Графіка: здебільшого це графічні роботи західноєвропейських майстрів XVI - сер. XX ст., відбитки з кліше Києво-Печерської та Почаївської лаври;

Метал: в основному предмети церковного характеру та невелика кількість світських предметів XII-XX ст. Серед яких чимало робіт українських майстрів. В колекції є такі унікальні пам'ятки: хрест Св.Макарія Митрополита Київського, 1497 р., та хрест Сергія Радонезького XIV ст.;

Книги: стародруки XVI-XVIII ст., книги друкарні Києво-Печерської лаври та інших друкарень України;

Кліше: друкарні Києво-Печерської та Почаївської лаври;

Тканини: основу збірки складають сакральні тканини XVI-XX ст. Серед яких є вклади гетьманів, полковників, козацької старшини;

Архів: архівні документи, які відображають історію Лаври та Заповідника XVII-XX ст.;

Плани: Києво-Печерської лаври, будівель та споруд, підземних комунікацій, окремих територій України XVII поч. XX ст.;

Археологія: археологічні пам'ятки XI-XVIII ст. з розкопок на території Києво-Печерської лаври та Печерського району м. Києва;

Будівельні матеріали: фрагменти оздоблення, плінфа, цегла XI-XX ст.;

Фото: фотографії, які відображають історію Лаври та Заповідника XIX-XX ст., зображення музейних предметів з колекцій Заповідника 1920-х рр.;

Негативи: зображення музейних предметів з колекцій Заповідника з часів його заснування та інші.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon